Turnaj školních družstev

06.01.2013 16:03

Bude připraven opět v měsíci dubnu. Termín bude včas zveřejněn.

Kategorie: tříčlenná družstva zaměstnanců stejné školy (jedna škola může delegovat i víc družstev)
Disciplína: 3 x 60 HS