2014 - 2015 (49. ročník)

  

Pozvánka k vytištění, nebo pro posílání Vašim přátelům emailem.
(Děkujeme, za šíření informací o turnaji.)

 

 

On-line formulář pro přihlášení do turnaje

(sledujte informace, v kterém období je formulář aktivní k přihlášení do aktuálního ročníku)

 

Archiv výsledků minulých ročníků.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVIDLA TURNAJE :

  • 2. kategorie: muži - ženy
  • TERMÍN: od října do ledna
  • HRACÍ DNY: úterý, středa a čtvrtek (někdy i v pátek).
  • Stanovené začátky zápasů 15,00 - 16,30 - 18,00 - 19,30
  • MÍSTO : desková dvoudráha TJ v areálu hasičské zbrojnice
  • Ředitel turnaje : Jaromír Erlebach, mob. 604895226
  • Hlavní rozhodčí: Jaroslav FAJFER, tel. 493 723 184, mob. 605 918 700
  • Přihlášky a termíny: Jaromír Erlebach, mob. 604895226, e-mail:     jaromir.erlebach@seznam.cz    

Družstvo je tvořeno 3 neregistrovanými hráči. V družstvu může být jeden registrovaný hráč (označte (R) na přihlášce), kterému se z dosaženého výsledku odpočítává 5%. V mužském celku mohou nastoupit i ženy. Koulí se disciplína 60 HS.
Hráči musí mít vlastní čistou sálovou obuv se světlou podrážkou, která nezanechává stopy na podlahové krytině.
Družstva lig
koulí vždy proti sobě, systémem každý s každým. To znamená, při plném obsazení ligy 6-ti družstvy, 5 zápasů. Pro určení pořadí je rozhodující zisk bodů za vítězství v jednotlivých zápasech. Při rovnosti bodů je rozhodující zisk pomocných bodů za vítězství u jednotlivých hráčů. Pokud i zde nastane rovnost bodů, rozhoduje vzájemný zápas družstev se stejným počtem bodů. Vítězové lig postupují o soutěž výš, poslední v lize sestupují do nižší soutěže.

Vítěz 1.ligy má právo postupu na MČR NERE ( družstev ). Tomuto družstvu zajistíme přihlášení , startovat na MČR však bude na vlastní náklady.
Družstva v základních soutěžích koulí 4 samostatná koulení a jejich průměrný výkon určuje pořadí (při shodném počtu kuželek rozhoduje lepší dorážka) a vítěz postupuje pro příští ročník do vyšší soutěže.

Startovné je stanoveno na 480,- Kč za družstvo v základní soutěži a 600,- Kč za družstvo v lize (ligová družstva hrají víc zápasů). Všechna družstva jsou povinna a nejpozději s termínem prvního koulení zaplatit startovné.

Ceny: diplomy a putovní poháry dostanou první tři družstva z každé ligy a první družstva ze základních soutěží. Slavnostní zakončení turnaje s předáním cen se uskuteční po dohrání turnaje.

ROZLOSOVÁNÍ LIG :

Ligové zápasy jsou pevně určeny pořadatelem turnaje v rozlosování cca měsíc před začátkem turnaje s přihlédnutím k požadavkům jednotlivých družstev. Abychom maximálně vyhověli všem hráčům, mají jednotlivá družstva lig možnost vyplnit před každým rozlosováním ročníku dotazník, ve kterém zjišťujeme nejvhodnější hrací termíny pro každé družstvo.
!!! Družstva, která nedodají včas zpět uvedený dotazník budou rozlosována bez této výhody !!!

Rozlosování zápasů lig bude rozesláno na kontaktní e-maily vedoucím družstev a zveřejněno na těchto stránkách. Družstva, která neposkytnou kontaktní e-mail mají povinnost se s rozlosováním včas sama seznámit.

(dotazník ligových družstev PDF)
Postup: dotazník vytiskněte, vyplňte ručně a předejte organizátorům turnaje.

 (dotazník ligových družstev XLS) 
Postup: dotazník uložte na disk svého počítače, vyplňte např. v programu Excel a uložte, odešlete organizátorům jako přílohu e-mailu.

Pro ročník 2014-2015 se tento postup týká těchto ligových družstev:
- ligy mužů:

1. liga: BANKROT - KOPEČKÁŘI - CEREA OSTROMĚŘ - Hasiči Brada - ŠUTRMAN HC - TESPO Hořice
2. liga: Češov - TENISTI - Partička - KOMETA KBELNICE - FAJFŘÍCI - Telecom NP - Tenisti

JAK SE PŘIHLÁSIT DO ZÁKLADNÍ SOUTĚŽE:

Domluvíte se s přáteli a dáte dohromady tříčlenné družstvo (3 muži nebo 3 ženy - pokud bude družstvo smíšené, bude zařazeno mezi mužská družstva), vyberete si název, pod kterým budete hrát a vedoucího, který bude družstvo zastupovat.

Družstva pro základní soutěž vyplní písemnou přihlášku (viz zde níže) a ve které si zvolí 6 termínů, kdy mohou přijít hrát. Přihláška bude družstvům zpětně potvrzena se 4 závaznými termíny. V případě, že se družstvo nebude moci dostavit a včas to nahlasí, může si zamluvit jiný volný termín. Tiskopisy přihlášek jsou k dispozici i přímo v kuželně (visí tam i rozpis termínů). Vyplněnou přihlášku tam také můžete zanechat (vyzvednu si ji).

(přihláška družstva do zákl. soutěže PDF)
Postup: přihlášku vytiskněte, vyplňte ručně a doručte organizátorům turnaje. Po zapsání do soutěže se informujte - obdržíte potvrzené termíny, kdy budete hrát.

(přihláška družstva do zákl. soutěže XLS)
Postup: dotazník uložte na disk svého počítače, vyplňte např. v programu Excel a uložte, odešlete organizátorům turnaje jako přílohu e-mailu. Po zapsání do soutěže dostanete e-mailem potvrzené termíny, kdy budete hrát.