Turnaj školních družstev

28.08.2012 21:00

Bude připraven opět v měsíci dubnu. Termín bude včas zveřejněn.

Kategorie: tříčlenná družstva zaměstnanců stejné školy (jedna škola může delegovat i víc družstev)
Disciplína: 3 x 60 HS